D∞rkijk begint

D∞rkijk vertelt mijn maar ook jouw verhaal. Hoe zitten we 'Gevangen'? Concreet in bijvoorbeeld het opgesloten zijn in beperkingen, of abstract het gevoel hebben vast te zitten in een denkwijze. Onze vrijheidsdrang is immers een typisch menselijke karaktertrek. Mijn filosofie van de tuin, met als thema D∞rkijk laat zowel het concrete Zien als het abstracte Ervaren. Het opgesloten zijn in beperkingen symboliseer ik met de 10 deuren van Sfeer. Welke deur wil jij dicht houden en wat er achter ligt wil je niet Zien? Welke deur zet je wagenwijd open om alles in je op te nemen en te Ervaren? Het vast zitten in een denkwijze link ik aan ons grote geloof in dualiteit. In een split second hebben we onze mening en oordeel al klaar over plekken, materialen, dieren, planten, bomen en over mensen; we nemen niet de tijd om stil te staan bij het waarom. Lees verder op deze site wat ik bedoel met het begrip oneindig neutraal.

Sfeerrijke groet,

Angelique Nossent
Sferologe